Polityka prywatności


Polityka prywatności i plików cookies bloga Zakątek czytelniczy


Właścicielką bloga Zakątek czytelniczy jest Malwina Paś-Myszka, zamieszkała w Opolu. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem fanpage’a bloga, znajdującego się na platformie społecznościowej Facebook (https://web.facebook.com/zakatek.czytelniczy/) lub za pośrednictwem adresu mailowego bloga zakatekczytelniczy@gmail.com
Właścicielka bloga jest administratorem danych.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Zakątek czytelniczy pod adresem www.zakatekczytelniczy.pl.§1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1. Administrator - właścicielka bloga, Malwina Paś-Myszka, zamieszkała w Opolu, kontakt mailowy: zakatekczytelniczy@gmail.com.

2. Blog - blog dostępny pod adresem www.zakatekczytelniczy.pl, na platformie Blogger (www.blogger.com), domena w serwisie OVH (www.ovh.pl).

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Bloga.

4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.§2 Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych.

1) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na potrzeby publikacji komentarzy na Blogu, ewentualnie na potrzeby organizowanych przez niego konkursów (w przypadku konkursów od Użytkowników jest odbierana odrębna zgoda).

3) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.


2. Gromadzenie danych przez Administratora.
1) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.

2) Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników na potrzeby organizowanego konkursu jakimkolwiek podmiotom trzecim.

3) Zgromadzone na potrzeby publikacji komentarzy dane będą przechowywane do momentu zamknięcia bloga.

4) Zgromadzone na potrzeby organizowanego konkursu dane będą przechowywane do do momentu zakończenia konkursu, tj. wyłonienia zwycięzcy.


3. Podstawa przetwarzania danych.

Dane w celach opisanych w §2 pkt 1 ust. 2 niniejszej polityki prywatności przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

4. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
- prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.§3 System komentarzy

1. Blog korzysta z systemu komentarzy oferowanego przez platformę Blogger.

2. Użytkownik, zostawiając komentarz na blogu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy platformy Blogger, zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Blogger.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie platformy Blogger.


§4 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.
2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].
3. Dokonanie przez Użytkownika czynności opisanej w punkcie powyżej może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.


§5 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na serwisach społecznościowych:
a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;
b. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c. widget lubimyczytac.pl, pozwalający m.in. na przeglądanie ostatnio przeczytanych książek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Zakątek czytelniczy , Blogger